Vetfokus Norge

Vetfokus Norge handler om at bringe klinikker og medarbejdere til et tættere samarbejde om  faglig udvikling, større arbejdsglæde og gode forretninger.

Vi er et fællesskab af klinikker med ejere, som ønsker at fastholde ejerskabet hos dyrlæger og at skabe ”Det gode liv i praksis” for både ejere og ansatte.

Medlemsklinikkerne skal til enhver tid opleve, at udkommet af medlemskabet er større end investeringen.

Netværkssparring, organisering og kommunikation

Vetfokus Norge er et forpligtende fællesskab, hvor vi kan stille relevante spørgsmål og få gode relevante spørgsmål retur. Vi er åbne om både udfordringer, løsninger og erfaringer. Alle på klinikken kan være med i netværkssparring.

Hver klinik har én ansvarlig kontaktperson, som er overordnet ansvarlig for kontakten mellem klinikken og Vetfokus Norge. På projektniveau vil der desuden være ansvarlige kontaktpersoner (på tandprojektet er der fx en ansvarlig veterinær og en ansvarlig dyrepleier).

Der kommunikeres via følgende kanaler:

  • Netværksmøder
  • E-post og Facebookgruppen ”Vetfokus Norge – klinikeier” til emner relevant kun for klinikeiere og -ledere.
  • E-post og emneopdelte Facebookgrupper vedr. projekter og temagrupper.

Hvem er vi

Vetfokus Norge er først og fremmest alle de deltagende klinikker med deres kompetencer, ressourcer og fælles udfordringer/løsninger. Følgende klinikker er en del af fællesskabet.

  • Kirkeness Dyreklinikk
  • Vetsentrum Hamar
  • Hamar Dyreklinikk
  • Lillehammer Dyreklinikk
  • A-Vet Larvik
  • Dyrlegene Bodø
  • Smådyrklinikken Inn-Trøndelag
  • Arken Dyreklinikk
  • Mo Dyreklinikk
  • E-Vet Elverum
  • Lofoten Dyreklinikk
  • Fauske Veterinærsenter
  • Dyreklinikken Bergen Vest
  • Fjellveterinæren
  • + yderligere 6 klinikker under optagelse

I servicekontor og udvikling sidder:

  • Christian Kolthoff (som I kender)
  • Jannie Nielsen (fagveterinærsygeplejerske, community manager og administration)
  • Anne Lücke Klindt (kommunikationskonsulent, ansvarlig for vetfokus.dk og anden kommunikation)
  • Mads Kejser (studentermedhjælp, adminstration)

Fortrolighed og godt samspil

Der er en fantastisk åbenhed og fortrolighed i fællesskabet, som vi værner om. Når du træder ind i fællesskabet, skal du acceptere, at intet af materialet deles uden for fællesskabet og vi har en forpligtelse til at spille hinanden gode.

 

Kursusfællesskab

Der er store besparelser ved at arrangere faglige og teoretiske kurser i fællesskab, så længe emnerne er brede nok til at samle 10 eller flere deltagere. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til emner og/eller foredragsholdere, og er der stor nok tilslutning, så arrangerer vi kurset. Kurser holdes enten på Garder Kurs og Konferense, Gardermoen eller lokalt på medlemsklinikker eller lokaler ved medlemsklinikkerne. Kurser fyldes op med ikke-medlemmer, hvis de ikke er fyldt.

Sammenligning og sparring om regnskabs- og nøgletal

Vi arbejder ud fra samme budgetmodel og tilstræber et fælles regnskabsopsæt, så vi direkte kan sammenligne tal mellem klinikkerne og lære af hinanden. Der anbefales fuld åbenhed om alle tal.

Ved årets begyndelse anbefales, at klinikkerne udarbejder et periodeopdelt budget og at der meldes tal ind for hver periode (à 2 mdr.).

Fælles projektudvikling

De deltagende klinikker vælger og prioriterer, hvilke projekter, som Vetfokus Norge skal køre. Projekterne ledes af Christian og/eller Jannie og forudsætter aktiv deltagelse fra klinikkerne. I 2020 har de deltagende klinikker prioriteret følgende projekter:

  • Tandprojekt
  • Flow og effektivitet
  • Prissætning og taksering
  • Introduktion af ISO
  • Foderprojekt

Du kan læse om projekterne på www.vetfokus.dk under ’Projekter’.

Afhængig af omfang kan det komme på tale at fakturere et tillæg for deltagelse i projekterne.

Grundhonorar og andre omkostninger

Hver klinik betaler NOK 1.750,- per måned, der betales kvartalsvis. Der er ingen binding og du kan stoppe dit medlemskab med dags varsel.

Grundhonoraret dækker følgende:

  • 2-3 årlige eier-/ledersamlinger (der betales kun for kost & logi samt eventuelt eksterne forelesere)
  • Administrasjon og drift
  • Opbygning og vedligehold af platformen www.vetfokus.dk
  • Deltagelse i fællesskabets netværksgrupper
  • Adgang til brug af udviklet materiale og aktiviteter
  • Opsamling af indsendte nøkkeltall (vi kan trække tallene mod betaling)
  • Udarbejdelse af årsplaner/handlingsplaner
  • Generel udvikling og projektstyring